ESCUT

En aquesta secció podeu observar l'evolució que ha tengut l'escut del CE Campos, passant de la primera versió on l'escut era rodò amb una pilota de futbol al centre i el nom del club al seu voltant per a passar a la versió actual on agafa una forma romboidal, mantenint els dos elements ja esmentats (la pilota i el nom del club) i incorporant la figura del ós, figura emblemàtica que apareix en els principals signes identificatius del poble.

Primer escut

Escut actual

Escut amb color